Трећа година

Права група:

Друга група има само 1,2 и 3 задатак различит:

Резултати трећег контролног задатка: 3. контролни III6 -резултати

III

Резултати другог контролног:2. контролни III6 -резултати

st1

22.jpg

3

4

5

6

7

Резултати првог контролног:1. контролни III6 -резултати

Исправљен 6. задатак.

1III

2 III

3 III

4 III

III 6

6 III

Advertisements